Time 02

 

ענק הפנינים של סבתא

 

אבנים ועליהם מספרים, קירות ועל אבניהם מספרים אומרים לכל עובר אורח ומטייל בירושלים כי הוא ניצב ליד מבנה שנועד לשימור.

 


במעשה השימור או השיחזור בדרך כלל מוסיפים למבנה חומרים וחלקים המדמים את המקור.

 


לעיתים משחזרים רק את חזיתות המבנים ולעתים משלבים במבנה מסחרי מודרני חזית מתקופה קדומה.

 

כך נוצר לפעמים שילוב בין חזית בעלת מטען היסטורי ולבין מבנה מסחרי.

 

האם בשמירת החזית תוך שילובה יש משום התחזרות, העמדת פנים, שמירה על מה שכבר אינו קיים?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זמן 02 -Time

"התערוכה "זמן 02" הזמינה מעצבים לצאת למסע אל ירושלים. במעין עלייה לרגל אל מקור השראה. כמו עולי הרגל אשר התכוננו מראש, שאפו לניקיון רוחני ויצאו לדרך שהייתה מבחן מורכב לחוסנם הפיזי והנפשי ולכוחם לחלוק עם אחרים מזון ושתייה, לינה, שיחה ודאגה לאורך המסע המתמשך לירושלים ועד לשובם בחזרה לביתם-גם מעצבים המשתתפים בתערוכה עצרו את הזמן. התנתקו, התמסרו. חקרו ויצאו למקום הטעון הזה במסע ארוך שלא קל להתעקש עליו, לדבוק בו, לפנות לו זמן ומשאבים. להזיע ולחוות אותו. מאמץ השרירים ובלאי סוליות הנעליים. זיעת הסוסים ושחיקת הפרסות. מנוע המכונית או נשיפות הקטר- המאמץ בדרך העולה לירושלים."

 

ציטות מתוך טקסט קטלוג התערוכה של טל גור, מרצה בכיר בבצלאל. נובמבר 2010.

להמשך בקריאת הקטלוג לחץ על הלינק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתחם הנסן

ששימש בעבר כבית חולים למצורעים, ממוקם בשכונת טלביה, סמוך לתיאטרון
ירושלים, ונמנה ברשימת 110 המבנים המיועדים לשימור בירושלים.
הרשות לפיתוח ירושלים מבצעת בימים אלו פעולות שיפוץ ושימור למתחם לקראת הפיכתו לבית של עיצוב.

 

 

 

 

 

חזרה